Προτείνετε το σε έναν φίλο

KV 3 ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ DAB

Κάθετες πολυβάθμιες αθόρυβες φυγόκεντρες αντλίες DAB KV 3 κατάλληλη για πιεστικά, πυροσβεστικά και πλυστικά συγκροτήματα τροφοδοσία νερού μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων καθώς επίσης σε ψεκασμούς και αρδεύσεις.
Κάθετες πολυβάθμιες αθόρυβες φυγόκεντρες αντλίες DAB κατάλληλες για πιεστικά, πυροσβεστικά και πλυστικά συγκροτήματα τροφοδοσία νερού μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων καθώς επίσης σε ψεκασμούς και αρδεύσεις.