Γεννήτριες ανοικτές - κλειστές αθόρυβες με κινητήρα Deutz

Mpl

 

 

 

Γεννήτριες ανοικτού ή κλειστού τύπου Υπερ Αθόρυβες με κινητήρα πετρελαίου DEUTZ υδρόψυκτο1500 στρ/1' με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και εναλλαγής ΔΕΗ - Γεννήτρια.

Σειρά εργοστασίου Green Power

GP 33A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 33KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 41,2HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 33A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 33KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 41,2HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 44A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 44KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 54,6HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 44A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 44KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 54,6HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 66A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 66KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 71HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 66A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 66KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 71HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 85A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 84KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 95HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 85A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 84KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 95HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 110A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 115KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 133HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 110A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 115KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 133HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 145A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 143KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 163HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 145A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 143KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 163HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 165A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 165KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 165A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 165KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 176A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 172KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 176A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 172KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 198A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 198KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 243HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 198A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 198KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 243HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 220A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 220KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 267HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 220A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 220KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 267HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 280A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 280KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 328HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 280A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 280KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 328HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 330A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 330KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 409HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 330A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 330KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 409HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 385A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 385KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 482HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 385A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 385KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 482HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 440A/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 440KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 461HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 440A/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 440KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 461HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 385SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

GP_385SH_D_5009050b8fe79.gifGP 385SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 385KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 482HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 440SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 440KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 461HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 440SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 440KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 461HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 44SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 44KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 54,6HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 44SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 44KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 54,6HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 505SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 505KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 556HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 505SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 505KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 556HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 560SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 560KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 649HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 560SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 560KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 649HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 85SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 84KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 95HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 85SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 84KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 95HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 165SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 165KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 165SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 165KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 203HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
GP 66SH/D ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ GREEN-POWER

Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 66KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 71HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.GP 66SH/D Η/Ζ Γεννήτρια ρεύματος Green Power 66KVA 380V τριφασική με IVECO Ιταλιας κινητήρα πετρελαίου υδρόψυκτο αργόστροφο 71HP.Δυνατότητα αυτόματου πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες
 

Σειρά εργοστασίου mase generators

 

{

MPL 15 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 13,1KVA 380V max με κινητήρα Deutz 17.1HP.Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 15 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 13,1KVA 380V max με κινητήρα Deutz 17.1HP.Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
MPL 15 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 13,1KVA 380V max με κινητήρα Deutz 17.1HP πετρελαίου αργόστροφος.Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 15 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 13,1KVA 380V max με κινητήρα Deutz 17.1HP πετρελαίου αργόστροφος.Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 22 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 22KVA 380V max με κινητήρα Deutz 28.1HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 22 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 22KVA 380V max με κινητήρα Deutz 28.1HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 22 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 22KVA 380V max με κινητήρα Deutz 28.1HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 22 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 22KVA 380V max με κινητήρα Deutz 28.1HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 33 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 33KVA 380V max με κινητήρα Deutz 41.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 33 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 33KVA 380V max με κινητήρα Deutz 41.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 33 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 33KVA 380V max με κινητήρα Deutz 41.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη.Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 33 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 33KVA 380V max με κινητήρα Deutz 41.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη.Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 44 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 44KVA 380V max με κινητήρα Deutz 54.7HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 44 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 44KVA 380V max με κινητήρα Deutz 54.7HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος.Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 44 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 44KVA 380V max με κινητήρα Deutz 54.7HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 44 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 44KVA 380V max με κινητήρα Deutz 54.7HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 65 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 66KVA 380V max με κινητήρα Deutz 78.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 65 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 66KVA 380V max με κινητήρα Deutz 78.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 66 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 66KVA 380V max με κινητήρα Deutz 78.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 66 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 66KVA 380V max με κινητήρα Deutz 78.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 76 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 76KVA 380V max με κινητήρα Deutz 95.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 76 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 76KVA 380V max με κινητήρα Deutz 95.2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 76 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 76KVA 380V max με κινητήρα Deutz 95,2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 76 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 76KVA 380V max με κινητήρα Deutz 95,2HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 111 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 111KVA 380V max με κινητήρα Deutz 132.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 111 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 111KVA 380V max με κινητήρα Deutz 132.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 111 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 111KVA 380V max με κινητήρα Deutz 132.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 111 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 111KVA 380V max με κινητήρα Deutz 132.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

 

MPL 137 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 137KVA 380V max με κινητήρα Deutz 162.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 137 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 137KVA 380V max με κινητήρα Deutz 162.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 137 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 137KVA 380V max με κινητήρα Deutz 162.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμούMPL 137 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 137KVA 380V max με κινητήρα Deutz 162.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 172 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE

Γεννήτρια mase 172KVA 380V max με κινητήρα Deutz 202.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 172 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE Γεννήτρια ρεύματος mase 172KVA 380V max με κινητήρα Deutz 202.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

MPL 172 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ

Γεννήτρια mase 172KVA 380V max με κινητήρα Deutz 202.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.MPL 172 S ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MASE ΑΘΟΡΥΒΗ Γεννήτρια ρεύματος mase 172KVA 380V max με κινητήρα Deutz 202.9HP πετρελαίου αργόστροφος, υδρόψυκτος. Κλειστού τύπου αθόρυβη. Με δυνατότητα αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
 

Για περισσότερα στοιχεία πατήστε στις εικόνες

 

 

 

ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΧΑΡΤΗΣ

Χάρτης - Πώς να έρθετε

 

  Εγγραφή στο newsletter

  Εγγραφή στο newsletter

 

ΚΕΛΕΚΗΣ . ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περιοχή συνεργατών

© 2017 ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΙ ΝΙΚ Ο.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ , ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Please publish modules in offcanvas position.