Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ έχει κατάλληλα μηχανήματα με μεγάλο εύρος εφαρμογών στον οικιακό αστικό , αγροτικό , βιομηχανικό και ναυτιλιακό τομέα